Pisanie prac magisterskich na zamówienie.

Pisanie prac magisterskich na zamówienie.

Pisanie prac magisterskich na zamówienie w Polsce wzbudza wiele kontrowersji. Coraz bardziej powszechną praktyką wśród studentów różnych kierunków staje się kupno prac magisterskich, licencjackich czy inżynierskich. Wiąże się to z upowszechnieniem szkolnictwa wyższego i panującym w czasach obecnych stereotypem, iż „studia zapewniają przyszłość”. Studia wcale nie są przepustką do lepszej przyszłości, a czasem wręcz przekreślają nasz dobry start zawodowy.  Dziś staje się to jasne. Czytaj dalej

Prace magisterskie na zlecenie w krajach Europy

Prace magisterskie na zlecenie

Prace magisterskie na zlecenie to bardzo ciekawy temat. W krajach należących do Europy studia są bardzo zróżnicowane. Różnica pojawia się zarówno w systemie rekrutacji, kosztach, jak i przyznawanych stypendiach. To, co łączy wyższe uczelnie w Europie to trójstopniowy system wyższego szkolnictwa, czyli odpowiadający polskim studiom licencjackim, magisterskim i podyplomowym. Czytaj dalej