Pisanie prac magisterskich z chemii na zamówienie.

Pisanie prac magisterskich z chemii na zamówienie

Pisanie prac magisterskich z chemii na zamówienie w Polsce wzbudza wiele kontrowersji. Coraz bardziej powszechną praktyką wśród studentów różnych kierunków staje się kupno prac magisterskich, licencjackich czy inżynierskich. Wiąże się to z upowszechnieniem szkolnictwa wyższego i panującym w czasach obecnych stereotypem, iż „studia zapewniają przyszłość”. Studia wcale nie są przepustką do lepszej przyszłości, a czasem wręcz przekreślają nasz dobry start zawodowy.  Dziś staje się to jasne. Czytaj dalej